Aceb Bu Saç Mıdur Yâ Müşgü Anber şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Aceb bu saç mıdur yâ müşg ü anber
Aceb bu leb midür yâ şehd ü şekker

Bu şehlâ göz midür yâ nergis-i mest
Bu ranâ yüz midür yâ hûœ gül-i ter

Boyuña secde kılmış şâh-ı tûbî
Lebüñe teşne olmış âb-ı kevser

Saçuñ bendine göñüller mukayyed
Gözüñüñ sihrine cânlar müsahhar

Fidâ yoluña yüz mülk-i Süleymân
Nisâr ayaguña biñ tâc-ı Kayser

Melek misin ya-hûœ akl-ı mücessem
Beşer misin yâ-hûœ rûh-ı musavver

Cihâna Ahmedî hüsnüñ sıfâtın
Zihî hoş şerh ide Allahü Ekber

Kulaguñda dut anuñ sözlerin kim
Degir her bir sözi yüz dürlü gûher

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir