Âgâz-ı Gazeliyyât 105 şiiri

Âgâh

İlk puanı siz verin

Dil mübtelâ-yı mâhlikâlar degül midür
Dehri harâb iden bu belâlar degül midür

Bâlâ-yı câna pîrehen-i cismi çâk iden
Ser-tâ-kadem bu teng kabâlar degül midür

Agyâra hem-dem oldugun ey mâh duymuşuz
Şimdi bize bu tâze edâlar degül midür

Vakt-i vedâ‘-ı yâr serâsîme eyleyen
‘Uşşâk-ı bî-nevâyı du‘âlar degül midür

Âgâh gibi tâze-zebân çâkerün ola
Sen söyle müstehakk-ı ‘atâlar degül midür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.