Âgâz-ı Gazeliyyât 178 şiiri

Âgâh

İlk puanı siz verin

Ma‘şûk-ı perîşân nazarun derdi çekilmez
Dildâdesi çok sîmberün derdi çekilmez
Dendân-ı tama‘ çekmededür hûb-ı ‘ilâcı
Yoksa o sitemger püserün derdi çekilmez
Bir dem heves-i zülf-i siyehkârsuz olmaz
Sevdâ ile âlûde serün derdi çekilmez
Teskîn idemez şimdi visâliyle de cânân
Bin kere didüm çeşm-i terün derdi çekilmez
Her yüzden o mâhun çekerüz cevrini Âgâh
Bir vech ile bed-hˇ âhlarun derdi çekilmez

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir