Âgâz-ı Gazeliyyât 249 şiiri

Âgâh

İlk puanı siz verin

Nâ-tüvân itdi beni yâr ne ister bilmem
Eyleyüp sâz-ı gama târ ne ister bilmem
Çeşm-i dâgumda degül penbe sefîd olmuşdur
Bakmayup lutf ile dildâr ne ister bilmem
Ne gubâr-ı reh-i cânân ne ider sürme beni
Hâk idüp baht-ı siyehkâr ne ister bilmem
Nakd-ı vasl olsa da âzâr ile bâzârum yok
İdüp agyârı harîdâr ne ister bilmem
Hûn-ı dil içdügümi bâde mi sanmış Âgâh
Reşk idüp çarh-ı sitemkâr ne ister bilmem

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir