Âgâz-ı Gazeliyyât 300 şiiri

Âgâh

İlk puanı siz verin

Egerçi zulmet-âlûd-ı günâham yâ Rasûla’llâh
Senün nûrunla reşk-i mihr ü mâham yâ Rasûla’llâh
Bu gülşende n’ola şâd-âb olursam ebr-i feyzünden
Degülsem gül yine kemter giyâham yâ Rasûla’llâh
Dü-‘âlemde bana sermâye-i rif‘at bu besdür kim
Ser-i kûyunda ednâ hâk-i râham yâ Rasûla’llâh
Savâbum da hatâdur gerçi mîzân-ı ‘adâletde
Yine sensin şefî‘üm ‘özr-i hˇ âham yâ Rasûla’llâh
Sevâd-ı ‘anber-i deryâ-yı rahmet cirm iken Âgâh
Revâdur dir isem nâme-siyâham yâ Rasûla’llâh

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir