Âgâz-ı Gazeliyyât 308 şiiri

Âgâh

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Zülfüni sâlma ruh-ı âyîne-tâbun yüzine
Zulmdür harf-i hatâ çekme savâbun yüzine
Nev-bahâr oldı vü ben gam-zede meyden tâ’ib
Hacletümden bakamam câm-ı şarâbun yüzine
Peykerüm sâye-sıfat öyle za‘if olmış kim
İrmez âsîb eger düşse habâbun yüzine
Gamzesi tîg be-kef çeşmi dile dâg-ı derûn
Nice mümkün nigeh ol mest-i ‘itâbun yüzine
Neler agyâra pes-i perdeden ızhâr eyler
Anlaruz gelmezüz ey şûh nikâbun yüzine
Sürh-rû seylî-i âhumdur iden gerdûnı
Sanma reng-i şafak Âgâh sehâbun yüzine

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir