Âgâz-ı Gazeliyyât 317 şiiri

Âgâh

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Yârimüz dil-nüvâz idi bu gice
Bezm-i nâz u niyâz idi bu gice
Mübtelâ-yı firâkına dildâr
Vasl ile çâr-sâz idi bu gice
Çeşmine oldı hˇ âb-ı nâz harâm
Ol kadar ‘işve-bâz idi bu gice
Sayd içün ol tezerv hˇ âhişini
Murg-ı dil şâhbâz idi bu gice
Şevk ile âteş-i dil-i pür-tâb
Şem‘den ser-firâz idi bu gice
Çeşm-i mahcûb şâhid-i ma‘nâ
Mahv-ı hüsn-i mecâz idi bu gice
Şebimüz rûz-ı ‘îdden Âgâh
Mûcib-i imtiyâz idi bu gice

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir