Âgâz-ı Gazeliyyât 81 şiiri

Âgâh

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Egerçi şem‘ini pervâne hâne hâne arar
Bileydi şem‘de anı ne yana yana arar
Olur mı dergeh-i her mehveşe cebîn-fersâ
Leb-i niyâza sezâ bûse âstâne arar
Hazer ki âh u figanun gönül zamânı degül
O şûh ‘âşıka cevr itmege bahâne arar
O denlü murg-ı dil ülfet güzîn-i vahşet kim
Derûn-ı beyza-i ‘ankâda âşiyâne arar
Visâl âteş ü hicr âteş üzre âteşdür
Diyâr-ı ‘aşkda hep derd var devâ ne arar
Hırâm-ı kilk-i sabâ-cünbüşe muharrik yok
Kümeyt-i hâmemüz Âgâh tâziyâne arar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir