Âgâz-ı Gazeliyyât 82 şiiri

Âgâh

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Rind-i mahmûra şifâ bâde-i cân perver olur
Pertev-i sâgar-ı rez sandal-ı derd-i ser olur
Hod-nümâ oldugına hâmelerün hande ider
Leb-i her âb ile kim bûse ki neşter olur
İtmezüz şu‘leye pervânemizi bâr-ı girân
Pertev-i şem‘de âteş-zen-i bâl ü per olur
Pây-ı dildâra nisâr olmayıcak nakd-ı sirişk
Tutmam ey dîde-i hûnbâr eger gevher olur
Çokda mânend-i kalem teng-dil olma Âgâh
Gün olur defter-i eş‘ârı da bir ister olur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir