Aksi Cemâlünün N’ireye İrse Al İder şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Aksi cemâlüñüñ n’ireye irse al ider
Cânlar alur ol ala gözüñ çünki âl ider

Teb-lerze saldı güneşe tâbı cemâlünüñ
Işkuñı gör ki aña dahı ne zevâl ider

Her kim hilâle beñzede kaşuñ kemânını
Kej-bîn-durur gümân-ıla yañlış hayâl ider

Sevdâsı zülfüñüñ uzadı iş-durur anı
Her ki iledem diye başa fikr-i muhâl ider

Cân vasfını sorar lebüñüñ gör bu teşneyi
Âb-ı Hayât’dan nice şîrîn süvâl ider

Mâhiyyetüñ kimesne bilemez egerçi kim
Yüzüñi kim güne vü kim aya misâl ider

Vasfında gözüñüñ ki ider uyhuları harâm
Her söz ki Ahmedî diye sihr-i halâl ider

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir