Ala Gözün Niçe Kim Âla Başlar şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Ala gözüñ niçe kim âla başlar
Ayahlara düşer yoluñda başlar

Düşeli cânuma hicrânuñ odı
Bu kanlu yüregümde çıhdı başlar

Başum hoşdur senüñle anuñ hakıy-çun
Ki adıyla ohınur Kur’ânda başlar

Ne Kabedür kapuñ kim işigüñde
Baş urup yüz sürerler yire başlar

Gören gül yañaguñda müşg-i hâli
Didi Rumı ne hoş dutmış Habeşler

Gözüñüñ kasdı cândur u dil ü dîn
Ne işlerdür bu kim bu câœû işler

Saña yaşlar ki bini şem bigi
Eridür gözden ahan kanlu yaşlar

Ne taşlarsın beni sen dahı yiter
Senüñ-çün baña halk atdugı taşlar

Geçer cânına peykân Ahmedînüñ
Ala gözüñ niçe kim ala başlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir