Anber Saçuna Bâœ-ı Sabâ Çün Güzer Kılur şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Anber saçuña bâœ-ı sabâ çün güzer kılur
Her dem hevâ dimâgını pür-müşg-i ter kılur

Nergis gözüñe öykünür-imiş senüñ meger
Bu resme bî-edebligi her bi-basar kılur

Gül hüsn lâfın urdug-ıçun karşuña sabâ
Gör hırmenin anuñ nice zîr ü zeber kılur

Serv-i çemen kul oldı boyuña belî şehâ
Her kanda togrulıh ola âzâdeler kılur

Öykündi-se benefşe saçuña ne suçı var
Ol ser-sebükligi ana bâd-ı seher kılur

Hak rahmet âyeti düzedüpdür cemâlüñi
Rahmetlü kul ki yüzüne togru nazar kılur

Sünbül saçuñ sıfâtı mutavvel-durur velî
Sihr ider Ahmedî anı hoş muhtasar kılur

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir