Ayşüm Ol Rû-yı Dil-sitân-ıladur şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Ayşüm ol rû-yı dil-sitân-ıladur
Kamunuñ dirligi revân-ıladur

Saçlaruñuñ kemîni dinile dîn
Gözlerüñ kîni akl u cân-ıladur

Sab ukde-durur saçuñ andan
Cân halâs ide süm-gümân-ıladur

Gözlerüñden hazer ider göñlüm
Ki bu Türk-i Hıtâ kemân-ıladur

Şem bigi gözüm yaş durmaz
Âşıkuñ Îsî gör ne kan-ıladur

Şavka düşer yüzüñi cân göricek
Bülbülüñ zevkı gül-sitân-ıladur

Ahmedî’yi lebüñ söze getürür
Tûtî işi şeker-sitân-ıladur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir