Bagrumı Yaru Nice Urdı Gamzenün Pekânı Gör şiiri

Ahmedi

İlk puanı siz verin

Bagrumı yaru nice urdı gamzeñüñ pekânı gör
Gözlerümden nîce ahar yüregümüñ kanı gör

Zülfüñüñ sevdâsına göñlüm olup-durur esîr
Ne belâ dâmına düşmişdür bu ser-gerdânı gör

Ol leb-i lalüñde gören müşg-i hâlüñi didi
Nîce bulmış Hızr bu ser-çeşme-i hayvânı gör

Cân behâ itdüm ayaguñ topragına didi akl
Kim bu gûher kıymetini bilmedi bu nâ-dânı gör

Ne belâdur ala gözüñ k’âl-ıla cânlar alur
Bu kamer devrinde sen bu fitne-i devrânı gör

Olalı göñlüm mekâmında şehâ ışkuñ mukîm
Genc-ile ne hoş imâret oldı bu virânı gör

Hüccetini yüzüñüñ rûşen ideli Ahmedî
Nice nâzük-nakş ider bu defter ü dîvânı gör

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.