Bîmâram İtmedün Bana Tîmârı Tabîb şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Bîmâram itmedüñ baña tîmârı tabîb
Vay ol kişiye kim ola bîmâr u hem garîb

Tiryâk-i vaslı ister-iken cân devâ içün
Zehr-i firâkdur baña virdügi ol tabîb

Râhatdan aldı dünyâda her kişi bir nisâb
Mihnet baña cefâ-y-ıla olmış-durur nasîb

Şöyle olmışam k’eger kalemüñ şakkına girem
Yazarken olmaya mütegayyir hat-ı edîb

Ol yârdan inâyet ola dir-iken baña
İy vâ musîbetâ ki bu fikr olmadı musîb

Gözüm yaşı iner-iken içüm yanar oda
Şol resm-ile ki şem zihî hâlet-i acîb

Eyyûb-vâr derdüñe sabr eyle Ahmedî
Ola ki göre hâlüñi rahm ide ol tabîb

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir