Binde Bir şiiri

Aşık Sümmani

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Hissebend ol al nasihat ariflerin sözünden,
Söyle bir kıymetli kelâm yadigâr et özünden,
Kalmadı alim ulema çekildi yer yüzünden,
Kesildi tesiri yoktur kalanlar da binde bir.

Bu zamanda naz çoğaldı millete dünya yetmez,
Düşmüşler dünya celbine vaaz-ı nasihat tutmaz,
Kesildi cemaat gelmez camiye kimse gitmez,
Üç beş vakit namaz için gelenlerde binde bir.

Küçükler büyüğe artık hürmet itibar etmez,
Utanma havfı atmış bil ki mensuba yetmez,
Uymuş hava-i nefsine savmini eda etmez (Savm=Oruç)
Tanrı’ya mahsus ameli tutanlar da binde bir.

Fakirler pek mağdur halde zenginler yardım etmez,
Olmuş dünyanın aç kurdu şikârından vazgeçmez,
Korkmaz damunın narından zekatın eda etmez, (damu=cehennem)
Verip şeytanı kahreten bu zamanda binde bir.

Malı helal olmayanlar hayır hasenat bilmez,
Bakmaz serveri enbiya ona şefaat kılmaz,
Unutmuş mübarek haccı varıp ziyaret kılmaz
Hacerül Esvet’e yüzünü sürenler de binde bir.

Sefil Sümman söyler lakin idraksizler dinlemez,
Ne yapim kalbi kararmış nasihattan anlamaz,
Bir kuru imanı dilde amelini bilemez,
İmana amel edip de çalışanlar binde bir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir