Bu Gicemün Ki Hergiz İrişimez Ol Tana şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Bu gicemüñ ki hergiz irişimez ol taña
Fikretde şem bigi yanup kalmışam taña

Yâruñ saçı ola bu karañu uzun gicem
Kim bendi mihnet oldı vü dâmı belâ baña

Sevda denîzidür tolu mevc-i belâ vü gam
Ne diyeyim bu gice perişanlıgın saña

Yâ-Rab adem gicesi midür bu uzun gice
Kim subhdan belürmedi hergiz eser buña

Ömrüm bekâsı olsa gice bigi uzadu
Tâ subh-ı haşr irmeye-y-idi fenâ aña

Maşrıkda subhdan bu gice yah nişân meger
Yolın yañıldı gün gelmez dahı bu yaña

Çoh şükr şem bigi oda yanup Ahmedî
İrgürür-ise bu şeb-i buhranını taña

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir