Bu Gönül İrte Gice Ney Bigi Uş Zâr İniler şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Bu göñül irte gice ney bigi uş zâr iñiler
Lâ-cirem yârdan ayru düşicek yâr iñiler

Yârdan ayru düşüpdür anuñ-ıçun dolâb
Göz yaşını döküben şöyle ki bî-kâr iñiler

Ne aceb fürkati anuñ iñiledürse beni
Her ki bîmâr ola vü bulmaya tîmâr iñiler

Hâr zahmına gül olduhda tahammül-var lîk
Gülsüz irse cigerine kişinüñ hâr iñiler

Nev-bahâr oldı vü ben bir güli yitürdüm kim
Yüzinün hasreti-y-ile gül ü gül-zâr iñiler

Baña dirler ki neçün ney bigi idersin nâle
Kimde kim bencileyin sûz-ı ciger var iñiler

Yâr ayrulıgı-çun iñilesem mazûram
Her kimüñ kim yüreginde dutışa nâr iñiler

Şem yârından ırah düşdügi-çün nâle ider
ˆd çoh göynügi oldugı-çun zâr iñiler

Ahmedî zâri ider yâri taleb kılu belî
Gülden ayru düşicek bülbül-i eshâr iñiler

Olmasun bencileyin dünyada düşmen dahı dost
Bî-dil ü yâr u gam u derde giriftâr iniler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir