Bu Hûni Gözlerün Kim Bî-emândur şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Bu hûni gözlerüñ kim bî-emândur
Hemîşe kasdı îmân-ıla cândur

Dudaguñ arzu-yı âb-ı kevser
Yañaguñ raşk-i gül-zâr-ı cinândur

Lebüñ enfası Îsîden işâret
Saçuñ icâzı Mûsîden nişândur

Gözüñdür nergis agzuñ gonca-i ter
Tenüñ nesrîn boyuñ serv-i revândur

Saçuñ reyhânı kim hayrânıdur cân
Göñül almaga fettân-ı zemândur

Gel iy dişleri lü’lü dudagı lal
Sun ol yâkûtı kim kût-ı revândur

Murassa câma toldur berk-i rîzân
Anı kim adı anuñ âb-ı rezândur

Varalum bâga görgil kim hazândan
Ne reng-â-reng yazular ayândur

Bu dürlü yazular berk-i hazânda
Ohursañ kamu tevhîde beyândur

Yazan yaprahda ayruhdur bu hattı
Sen anı sanma kim bâœ-ı hazândur

Ayah al ele bugün yarını ko
Cihânı çün bilürsin ne cihândur

Bugün vir Ahmedî dadını ömrüñ
Ki yarın hâl bulısar gümândur

Cihân pür-dürr ü gûherdür sözünden
Aceb tabuñ ne bahr-ı bî-kerândur

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir