Bu Kamu Cevr-ile Yâr Cânuma Cândur şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Bu kamu cevr-ile yâr cânuma cândur
Belki hakîkat-ı cânı cümle cihândur

Agız ne dürc-i güher-durur diyene ben
Nice ideyim şerh anı ki râz-ı nihândur

Kaddi hayâli gözümde dutdı vatan kim
Serv yiri kanda olsa âb-ı revândur

Cân döye mi gamzeñüñ haœengine ol tîr
Tîr-i kazâ bigi râst saht-kemândur

Dîn diler-ise saçuñ muzâyaka yohdur
Cân diler-ise gözüñ ol ana revândur

Yüzüñe kim gün didi kim ay-ıla zühre
Kimsene bilmez hakîkatin bu ayândur

Çünki gözüñ vasfın Ahmedî ide takrir
Dir işiden anı kim zi sihr-i beyândur

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir