Bu Ne Çîndür Zülfün Ucında Bu Ne Hamdur Ne Bend şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Bu ne çîndür zülfüñ ucında bu ne hamdur ne bend
Kim anı gören azar yoldan işitmez hîç pend

Bu ne saçdur bu ne gözdür bu ne yüzdür bu ne leb
Biri sünbül biri nergis biri güldür biri kand

Gamze midür ol ya hancer mi ya-hûœ tîr-i haœeng
Saç mı ol yâ dır-ı Dâvudî veyâ anber-kemend

Gül yoluñda ömri yile virdi zî-ömri azîz
Serv-i âzâd oldı kul boyuña zî-baht-ı bülend

Kankı cândur ki olmamışdur fürkatüñden hasta-dil
Ne göñüldür kim degüldür hasretüñden derd-mend

Gelmesün devran-ı âlemde kemâlüñe zevâl
İrmesün gerdûn-ı gerdândan cemâlüñe güzend

Yaydı hüsnüñ vasfı adın Ahmedînüñ âleme
Gerçi bunda aña saçuñ sevdâsı oldı pây-bend

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir