Bu Ne Suret-durur Ne Kaddü Bâlâ şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Bu ne suret-durur ne kaddü bâlâ
Zi yaratmış Taâllah Taâla

Saçuñ reyhânı itdi aklı hayrân
Ne işler getürür gör başa sevdâ

Yüzüñe itdügi-çün gül teşebbüh
Yile varıban oldı rahtı yagma

Lebüñe öykündügiyçün gonca-i ter
Sabâ agzını yırtar ki-ola rüsvâ

Gözüñe ne aceb öykünse nergis
Hayâ olur mı olmayanda bînâ

Diler hall ide zülfüñ ukdesin can
Kime keşf oldı bu müşkil muammâ

Nice itsün Ahmedi lalüñ hadîsin
Çün olmaz kimseye bu râz peydâ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir