Bu Ne Yüzdür Bu Nice Zülf Yâ-rab şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Bu ne yüzdür bu nice zülf Yâ-Rab
Meger bu mâhdur ol kalb-i akreb

Aceb bu gül-şen-i cennet mi yâ rûh
Aceb bu çeşme-i kevser mi yâ leb

Yañaguñ nûrı-durur âyet-i ruz
Saçuñuñ zulmetidür râyet-i şeb

Sudan toprahdan olmaz böyle terkîb
Meger sen akl u cândansın mürekkeb

Göreli saçlaruñda müşg tâbın
Ten ü cânuma düşdi tâb-ıla teb

Seni diyene ne dünyâ ne ukbâ
Seni sevene ne din ü ne mezheb

Göñül zülfüñ hamındadur mukayyed
Bu cân hicrüñ gamındadur muazzeb

Kapuñda sıdk-ıla cân ide kurbân
Tapuñda olayım diyem mukarreb

Lebüñi Ahmedî zikr itdügince
Sözi şîrîn olur u pâk-meşreb

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir