Bu Nîce Leb Ki Âb-ı Hayât Ana Mât Olur şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Bu nîce leb ki âb-ı hayât aña mât olur
Bu nîce kad ki tûbî aña iki kat olur

Gün yañaguñ safâsı-la nev-rûz olur uîd
Gice saçuñ hevâsı-la Kadr ü Berât olur

Gözüm katında Mısr-ıla Bagdâdı itme yâd
Derdüñde göz yaşum nice Nîl u Furât olur

Zülfüñ hevâsın anuñ-ıçun iderem heves
Kim câna ol hevâ-yı hoş asl-ı hayât olur

Zülfüñ esîri cevre gerek ide ihtimâl
Bu ışk yolıdur ki tolu müşkilât olur

Yâr ol-durur ki yârına itdügi vadeyi
Komaya yarına ki cihân bî-sebât olur

Hoş ider Ahmedî leb ü dendânuñı sıfat
Bu nice bahr-ı lü’lü vü kân-ı zekât olur

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir