Bu Nice Saç Ki Sabâ Boynına Salar Zencir şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Bu nice saç ki sabâ boynına salar zencir
Bu nice göz ki ider cânları nişâne-i tir

Yürideli kalemi levha nakş-ı bend-i ezel
Yüzüñ bigi itmedi bir nakş itmeye tasvîr

Güni bu gice saçun ukdesinde görürdüm
Kim ide işbu perîşân düşi aceb tabîr

Gehî husûfa düşüp geh muhâka irüp erir
Saçuñla yüzüñe âşık olalı bedr-i münîr

Bahâ didüm ayagun topragına gûher-i cân
Bu kimiyâ ele girür olursa zî-tevfîr

Saçuñ hevâsı ne sevdâ düşürdi başuma kim
Uzadu kıssadur anı idemezem takrîr

Ne lutfdur bu ki cânın revân ider yâkût
Bu müşg hattı ki lalüñde rûh ider tahrîr

Düze gerek kalemi hûb u nâzük ü bârîk
Yüzüñ-ile kaşuñuñ vasfını çü yaza dibîr

Ger itmedi-se lebüñ Ahmedî hayâtına say
Gözüñ hoœ eylemedi katline anuñ taksîr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir