Bu Nice Sûretü Ne Şeklü Ne Şemâyildür şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Bu nice sûret ü ne şekl ü ne şemâyildür
Ki ışkına yir ü gök zerre zerre mayildür

Felekde ay-ıla gün yir yüzinde ins-ile cin
Anuñ cemâlı kemâline cümle kâyildür

İderse gözleri Hârût sihrini ne aceb
Anuñ ki sîm-i zenahdanı çâh-ı Bâbildür

Ne bûy u rengi var-ısa gülüñ virildi yile
Yüzin sandugı-çun yüzüñe mukabildür

Benefşeyi sacuñ añdugı ider zübân-be-kafâ
Kadersüzüñ getüren başına kazâ dildür

Nite ki cân hevesi-le cünûna düşdi bu akl
Göreli zülfiñi kim anberîn-selâsildür

Nice ki şeb-nemi gün bu vücûdumı mahv it
Ki aramuzda bu-durur hemînki hâyildür

Bu derdüme lebüñ emdür ü dahı dürlü devâ
Egerçi âb-ı hayât-ısa zehri kâtildür

Yüzüñ çirâgını Hak rûşen eylesün kim anun
Kemâli sunına rûşen-terîn delâyildür

Nazar kıl iy leb-i yâkût gör ki şâh-ı şecer
Ne dürlü gûher ü mercân u lale hâmildür

Sun anı kim anuñ-ıla gider anâdilden
Bugün ki bag tolu nagme-i anâdildür

Bugün ki fursatı varnûş it mey-i gül-gûn
Ki yarına komaya işini her ki âkıldur

Girü bulam diyü bu fursatı viren elden
Bu çarh hâlini bilmez ne çâre gâfildür

Bu ömri ney bigi virme yile anı hoş dut
Ki vaktı geçmese hoş-ömrden ne hâsıldur

Bugün Irâk u Sıfâhân’da Ahmedî sözine
Cevâb var-ısa lillâhi derrü kâyildür

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir