Bu Nicesi Dehândür Bu Nice Leb şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Bu nicesi dehândür bu nice leb
Ki dir cânlara her dem nahnü akreb

Yüregüm ditrer uş kim şem bigi
İçüme saldı ışkuñ tâb-ıla teb

Müşevveş oldı göñlüm göreliden
Saçuñuñ leff ü neşrini müretteb

Likâñı iderem Hakdan temennâ
Zihî hûb arzu vü hûb matleb

Yüzüñ hayret saçuñdur dâm-ı mihnet
Havâdis-zâydur bu rûz-ıla şeb

Şerefdür çarha bu kim başmagunâ
Hilâli nal-çe ide necmi kebkeb

Lebüñdendür kelâmı Ahmedînüñ
Zihî şîrin hadîs ü pâk-meşreb

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir