Bu Resme Kim İder Gamzen Kıyâmet şiiri

Ahmedi

İlk puanı siz verin

Bu resme kim ider gamzeñ kıyâmet
Aceb kim kurtıla senden selâmet

Kıyâm itdükçe sen cân secde kılur
Zihî zîbâ kıyâm u hûb-kâmet

Aceb mihrâbdur kaşuñ kim anda
İki câdû-yı mest ider ikâmet

Yüzüñ gün bigi olmış özri vâzıh
Beni ışkuñda idene melâmet

Vücûdum ışkuñuñ şemine düşüp
Yanar pervâne bigi uş temâmet

Gözüñden nüsha kim gösderdi nergis
Hoş-ıdı olmasa anda sekâmet

Ölürse Ahmedî ışkuñda n’ola
Olur yâruñ yolında ölmek kerâmet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.