Bu Şehrde Garîbemü Bu Mülkde Fakîr şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Bu şehrde garîbem ü bu mülkde fakîr
Hûnî gözüñe fitneyem ü zülfüñe esîr

Zikrümdedür dudaguñ fikrümdedür yüzüñ
Zî-zikr-i hûb u nâzük ü zî-fikr-i dil-pezîr

Bâgını zülfüñüñ çözer-ise seher yili
Bâguñ dimâgı tola kamu müşg-ile abîr

Yir-ile gökde nîçe ki akl eyledi nazar
Bulamadı kimesneyi hergiz saña nazîr

Kaşuñ kemânı şöyle atar gamzeñ ohını
Kim bî-gümân kazâ dahı atmaz bu resme tîr

Vasfın diyemezem saçuñuñ kim bu ukdede
Hayrân kalur ukûl u perîşân olur zamîr

Cânı azîz ayaguña itse Ahmedî nisâr
Ayb itme kim fakîrüñ olur tuhfesi hakîr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir