Büny✠Uralı Memleket-i Kevne Kird-gâr şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Büny✠uralı memleket-i kevne Kird-gâr
Yaratmadı senüñ bigi bir mâh-ruh-nigâr

Nakşını yazıcah yüzüñüñ kıldı âferîn
Bu hûb âferînişe ol Âferîd-gâr

Gül gonca perdesinde hayâdan ola nihân
Kılsa sabâ çemende yüzüñ vasfın âşikâr

Lâle meger ki fikre getirdi firâkuñı
Kim oda yanup oldı benüm bigi dil-figâr

Gonca-lebüñe öykünür-imiş neçün aceb
Bu resme teng-havsala oldı bu hurde-kâr

Ne cân ola ki gamzeñ anı itmedi esîr
Ya ne göñül ki zülfüñ anı kılmadı şikâr

İy niçe rûzigâr geçe görmeye felek
Bir dahı Ahmedî bigi şûrîde-rûzigâr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir