Cân Saçunun Girihinden Dilemez Ki Ola Necât şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Cân saçuñuñ girihinden dilemez ki ola necât
H‹ş hevâdur hevesi bu ki bula anda vefât

Hasretinden yüzüñüñ yile varur bâg-ı bahar
Hacletinden lebüñüñ yire girür âb-ı hayât

Agzuñuñ dürci zekâtın taleb itmek dilerem
N’ideyim farz degül lal-ile lü’lüye zekât

Hareketden elif itmişdür ibâ kâmetüñüñ
Elifine n’ireden girdi bu mevzûn harekât

Her kişi kim yüzüñüñ zikri vü fikri-y-le ölse
Seyyi’âtına bedel olmaya dürlü hasenât

Gözlerüñ oynayıcah akl-ıla mensûbesi anuñ
Kime ferzin sürer-ise ola bir şâh-ıla mât

Diledüm kim irişem der-gehüñe akl didi
Karrebe’n-nefs vekıf fî arasâti’l-arefât

Ahmedî’yi kamu fakr-ıla selâtine degin
İşigüñde gören eydür zi refîü’d-derecât

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir