Cihânun Şimdi Âhum Bâd-pâ Reh-vâr Ulagıdur şiiri

Aşık Çelebi

İlk puanı siz verin

Cihânun şimdi âhum bâd-pâ reh-vâr ulagıdur
Biri şark u biri garb ana menzil at konagıdur

Çeküp ebrûsına vesme varakdan zer nişân itmiş
O şemşîrün birisi cevheridür biri zâgıdur

Seg-i ger-gîtiyem kehf-i fenâ erbâbınun ben kim
Yanında kâse-i tâc-i Keyâni it yalagıdur
4 Enine uzınına boyamışdur diyü deryâyı
Sirişküm n’ola gâfil çaglar ise şimdi çagıdur

Keser geh tîg-i gam benden yıkar geh hecr-i seylâbı
Benüm gönlüm muhabbet âsiyâbınun suvagıdur

Şeb-i hicrân irüp ‘Âşık fenâ der-bendine gitse
Yanınca şu’le-i âhı bile yalun yaragıdur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.