Çün Kim Hazân İrişdi Kişi Kim Ola Lebîb şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Çün kim hazân irişdi kişi kim ola lebîb
Anı ide müdâm ki aña buyurur tabîb

Hoşdur rebâb hâsa ki yâr ola hem-nefes
Hoşdur şerâb hâsa ki sâkî ola habîb

Şîrîn-durur azîz bu cân-ıla ömr aña
Sarf it nisâbuñı anı itme ayruga nasîb

Zülfüñde göñlümi ne sorarsın ki nicedür
Bilür-iken ki nice olur şâmda garîb

Niçe ki bîş-ter ola cevrüñ bu cânuma
Göñlümde dahı artuh olur mihrün iyacîb

Senden beni rakîb nice idebile baîd
Benden yaña çü sinin Hak idüp-durur karîb

Vasfuñı Ahmedî nice tahrîr ide kim
Hayrân olur yüzüñe nazar idicek edîb

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir