Çün Kim Mü’ezzin Eyde Ki “Hayye Alel-felâh” şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Çün kim mü’ezzin eyde ki “hayye alel-felâh”
Sâz-ı sabûh it ki irişdi dem-i sabâh

Hoşdur sabâh u şâm namâz ola namâz kim
Anda senüñ aduñ ola tekbîr ü iftitâh

Buyur surâhî kuşına kim döke sâgara
Hûn-ı kebûteri ço horûs eyledi sıyâh

Mey içmeyenüñ ehl-i salah urdılar adın
Dînde meger mey içmemek oldı hemîn salâh

Sûfî sanur ki tasfiye-i nefes itmedim
Bir bâœe içmemeg-ile bulasıdur felâh

Sen yoluñı gözet dil uzatma kimesneye
Dîn bir-durur hemîn n’ola çog-ısa ıstılâh

Kankı halâl-zâde diye üşbu sözi kim
Bâœe harâm ola vü zerk ü riyâ mübâh

Koma cenâh diyü mey ü câmı Ahmedî
Diler-isen necâha irişmeklige cenâh

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir