Çünki Subh İrdi Vü Gice Alemin Eyledi Pes şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Çünki subh irdi vü gice alemin eyledi pes
Baña sun câmı ki nergis bigiyem bâde-perest

Işkuñun mesti-y-idüm anda ki yog-ıdı ineb
Lâ-cerem böyle olur her ki ola mest-i Elest

Lebüñi veche virür câna girişme-y-le gözüñ
Bahşiş-i mest zi-şîrin ki ola dest-be-dest

Ne aceb dutsa lebüñ ışkı bu göñlümi vatan
Cânlara sadr-durur kim olur ol câ-yi nişest

Kaşlaruñ kurdı kemânın u saçuñ bagladı dâm
Kankı cânı koya zinde bu küşâd-ıla bu best

Baña dirler ki anuñ agzı ne gûherdür eyit
Bir güherdür ki ana ne nist diyilür ü nehest

Ahmedî bâœei çün bezm-i ezelde içdi
Zâhir ol kim ebedâ kâlasıdur ol ser-mest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir