Dahı Düzülmemişdi Şehâ Meclis-i Elest şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Dahı düzülmemişdi şehâ Meclis-i Elest
Kim itmiş-idi cânumı ışkuñ şarâbı mest

Nakl olmadın hitâb-ı “enâ Hâliku’l-ineb”
Lalüñ hevâsı itmiş-idi cânı mey-perest

Kaşuñ şikâr-ı cân u saçuñ kasd-ı dîn ider
Kim virdi bu kemân u kemende küşâd u şest

İkrâr itdi serv boyuñ kullugına râst
Kendüden uluya gerek âzâde ola pest

Başlar yoluñda yire düşüp oldı pây-mâl
Fettan gözüñ belâsı bulalı cihâna dest

Pend it gözüñe kim dahı göñlümi yahmasun
Merdüm olan şikesteye neyçün ider şikest

Hoş vaktdur belâsı-la ışkuñuñ Ahmedî
Böyle olur kişi ki içe bâde-i Elest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir