Degül Binüm Bu Başumdagı Sevda şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Degül binüm bu başumdagı sevda
Ki aldaya anı beyzâ vü hamrâ

Gören düşde cemâlüñüñ hayâlin
Nazar ider mi ây u güne hâşâ

Temennâsı kamunuñ cennet ü hûr
Baña sensin temennâ zî temennâ

Belâ dâmı-durur saçuñ sevâdı
Göñül zülfüñde anuñ-çun dutdı me’vâ

Fenâ gerek seni isdeyene evvel
Anuñ-çun itmişem varlıgı yagmâ

N’idersin arzu Nîl ü Furâtı
Benüm gözlerümi eyle temâşâ

Senüñ dişüñe teşbîh itdügüm-çün
Tefâhurdan göge çıkdı «üreyyâ

Yüzüñi görüben kan derledi gül
Hayası var-durur iy rahmet aña

Gün-ile ay bahdılar yüzüñe
Zevâle düşdi ol bu kaldı taña

Nice aşûb ider ol fitne gözler
Dilegi cân mı-durur uş müheyyâ

İşidüp Ahmedî’den tûtî-yi rûh
Lebün vasfın didi kim zî şeker-hâ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir