Derdüm Ki Cân Sahîfesi İçinde Dürlüdür şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Derdüm ki cân sahîfesi içinde dürlüdür
Çün bî-hisâbdur ne diyem nîçe dürlüdür

Lalüñ hayâlince döker uş mevc urup güher
Bahreyni gözümüñ ki Aden bigi dürlüdür

Hayrân kılıp-durur u perîşân bu göñlümi
Reyhân saçuñ ki tâze gül üstinde örlüdür

Gamzeñ ohını urmaga câna kemîn aça
Kaşlaruñuñ kemânı ki peyveste kurludur

Nîçe bula saçuñ girihinden göñül halâs
N’ireye vara kuş ki kanatları burludur

Âb-ı Hayât yoluña diler ki cân vire
Dâyim anuñ-ıçun yüzi topraga sürlüdür

Yazarken Ahmedî lebüñüñ lali vasfını
Gören didi zi hûb dizilmiş bu dürlüdür

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir