Didüm Şehâ Nedür Dudagun Didi La Cl-i Nâb şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Didüm şehâ nedür dudaguñ didi la cl-i nâb
Didüm nedür dişüñ didi kim lü’lü-yi hoş-âb

Didüm tenüñ nedür didi kim mâh-tab-ı bedr
Didüm yüzüñ nedür didi kim şem-i âfitâb

Didüm eyit ki gamzeñ ü zülfüñ ne işdedür
Didi bu cânlar alur u ol din ider harab

Didüm ki çâre n’ola ki irem visâlüñe
Didi ki varlıguñı gider ki ol-durur hicâb

Didüm ki fürkatüñde niçe yanam iñleyem
Didi ki sûz u nâlesüz olmaz ney ü rebâb

Didüm ki şem bigi yanaram nedür devâ
Didi gözüñden ola meger aña feth-i bâb

Uyımazam gözüm ki hayâlüñ göre didüm
Didi hayâldür aña kim âşık ola hwâb

Didüm şitâb itme ki irem visâlüñe
Didi ki ömr nice ola k’itmeye şitâb

Agzuñ ne noktadur didüm eydür ki Ahmedî
Cândan sü’âl eyleyene teng olur cevâb

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir