Didüm Yâre Ki Yüzün Ergavândur şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla 1 oy 5,00/5 puan

Didüm yâre ki yüzüñ ergavândur
Didi kim kâmetüm serv-i revândur

Didüm yâkût-ı ter-durur dudaguñ
Didi agzum yarı kût-ı revândur

Didüm gözüñ kazâ ohını atar
Didi uş kaşlarum kurlu kemândur

Didüm kim beñlerüñ müşgîn-nefesdür
Didi kim saçlarum ânber-fişândur

Didüm kim dudaguñdur âb-ı kevser
Didi kim yañagum bâg-ı cinândur

Didim saçuñ-durur icâz-ı Mûsî
Didi agzum dahı Îsîden nişândur

Didüm gâmzeñ kazâ-yı dîn ü dildür
Didi zülfüm belâ-i akl u cândur

Didüm yaşum kapuñda âb-ı bakamdur
Didi yüzüñi gör ki zaferândur

Didüm kim Ahmedî derdüñden ölür
Didi ne çâre gamzem bî-emândur

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir