Diler Gönül Visâlini Kanı Visâl-i Dost şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Diler göñül visâlini kanı visâl-i dost
İster gözüm cemâlini kanı cemâl-i dost

Olur firâk-ı ömr bigi acı firâk-ı yâr
Olur visâl-i cân bigi şîrin visâl-i dost

Sayd-ıla kayda düşmeg-içün mürg-i cânu akl
Dâm-ıla dâne düzdi bu zülf ü bu hâl-i dost

Bedr ü hilâli bir arada göreyim diyen
Uş mâh yüzde ebru-yı müşgîn hilal-i dost

Agzında âb-ı Hızr ola ben teşne-dil olam
Şart ol-durur ki dostı nedür bile hâl-i dost

Olur kemal-i dostı sevmeklig Ahmedî
Ayb ol-durur ki ide kişi milk ü mâl-ı dost

Aña nazîr didi ki kime ideyim nazar
Tâ mihr ü meh çün olmadı kimse misâl-i dost

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir