Dilersen Bâg-ı Sun İtmek Temâşâ şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Dilerseñ bâg-ı sun itmek temâşâ
Nazar kıl ol yüz-ile göz ü kaşa

Göñül ü akl u cân zülfüne hayrân
Teâlallah zihi ibdâı mâ-şâ

Yüzüñ nur âyetini kılur îzâh
Dudagun rûh sırrın ider ifşâ

Başa iltem dir göñül zülfün hevâsın
Vay aña kim bu sevdâya ulaşa

Saçuñ kılur selâsil ukdesin şerh
Gözüñ Bâbîl füsûnın ider inşâ

Firâkuñdan gözüm uş şem bigi
Yahup arak itdi bini kanlu yaşa

Ciger kanı-la cânda bislenürken
Nice kasd itdi gör cân-ıla başa

Bu ter dâmanlıg-ıla Ahmedi’nün
Gözi bahdı mı iy Hak gayre hâşâ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir