Egerçi Kim İşün Cevrü Sitemdür şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Egerçi kim işüñ cevr ü sitemdür
Baña senden gelen lutf u keremdür

Gözüñ ger cân ala vü ger içe kan
Baña şâœıdur ol sanma ki gamdur

Yanarken şem bigi fürkatüñde
Gözüm kan yaşları-la nice nemdür

Egerçi agzuñ nişânın kimse bilmez
Diyemezem ki ol nokta ademdür

Saçuñ sevdâsına düşdi benefşe
Benüm bigi anuñ-çun kaddi hamdur

Eger girse elüme sürme-y-içün
Ayaguñuñ tozı zî hoş-kademdür

Yüregi hûn ider yâœ-ı ser-encâm
Ne-durur çâresi bir câm-ı Cemdür

Zaafrânî yüzüm itmege gül-gûn
Sun ol câmı ki anuñ rengi bakamdur

Ne devlet bundan artuh Ahmedîye
Ki ışkuñ-ıla alemde alemdür

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir