Ehl-i Dil Yanagunâ Şem-i Münevver Didiler şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Ehl-i dil yañagunâ şem-i münevver didiler
Boyuña tûbî vü dudaguña kevser didiler

Olmamışlar-dı nazar ehli nite kim nergis
Ol kişiler ki senün gözüne abher didiler

Bî-hatâ söz-durur şol fikret-i bârîk-ile kim
Saçuña kul yaraşur müşg-ile anber didiler

Rûşen ol kim yüzüñi bimediler anlar kim
Aña ay u gün ü yâ zühre-i ezher didiler

Görmediler nicedür nazm-ı süreyyâyı meger
Ol kişiler ki dişüñ akdine gûher didiler

Hüsnüñüñ neshine hat gelmedügin görenler
Muhkemi nesh nice ide müzevver didiler

Ahmedî sûzını görüp sözin işidenler
Hoş-nefes böyle neden ola bu micmer didiler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir