Elüme Dahı Eger Girür-ise Vuslat-ı Dost şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Elüme dahı eger girür-ise vuslat-ı dost
Diyem kim baña ne mihnetler itdi firkat-i dost

Yüzümi Kabe bigi işigüñde hâk kılup
İdem bu cânumı kurbân be-resm-i hidmet-i dost

Niçe ki güneşe şeb-nem idem vücûdum mahv
Tecellî ider-ise gözlerüme ru’yet-i dost

Yahıldı derd-ile vâ-hasretâ diyü cânum
Dahı n’olur ide tâ hod baña bu sîret-i dost

Egerçi tatlu-durur cân u ömri hoş-lezzet
Velî olur dahı yigrek lezzet ü halâvet-i dost

Vefâ vü râhatına ayruguñ nazar atar
Göñül kim hoş gelür aña cefâ vü mihnet-i dost

Cemâli kıldı tecellî ki görinür rûşen
N’ireye kim nazar idem görinür sûret-i dost

Bi-hakkın cevr ü firâk u bi-hakkın devr-i visâl
Bi-hakkın lezzet-i âşık bi-hakkın izzet-i dost

Bi-hakkın sûziş-i şem ü bi-hakkın nâle-i ney
Bi-hakkın mihnet-i ışk u bi-hakkın nimet-i dost

Ki Ahmedî gözine biri peşşece gelmez
Cihânda her ne ki var anda gayr-ı hazret-i dost

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir