Elüme Sun Kadehi Kim Ale’s-sabâh Sabûh şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Elüme sun kadehi kim ale’s-sabâh sabûh
Müferrih-i dil-i gam-gîndür ü mürevvih-i rûh

Cihânda hûr-ıla nûş eylemek şarâb-ı tahûr
Var-ısa yâr-ıla içmek-durur çemende sabûh

Nasîhat işidüben dut ki eyledüñ tevbe
Bahar u bâœe vü yâr ola mı bu tevbe nasûh

Sabûh it n’ola bir subh itmeseñ tesbîh
Çü bî-niyâz-durur kayinâtdan sübbûh

Düriş ki mey-gededen gire elüñe miftâh
Ki mey-gede kapusı oldı feth-i baba fütûh

Bir iki câm-ıla nergis bigi güşâde-dil ol
İçüñi lâle-sıfat itme fikr-ile mecrûh

Mezemmet istemez iseñ bu ömri hoş dut kim
Azîzi hor dutan hergiz olmaya memduh

Çü lutfı var hoş ol iy Ahmedî ki tufândan
Kayu yoh aña ki mellâhdur sefîne-i Nûh

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir