Erzurum Destanı şiiri

Aşık Sümmani

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Dinleyin Erzurum methin edeyim
Nice yüz bin cânı var Erzurum‟ un
Yârân-ı ahbâba vasfın edeyim
Önünde bir kanı var Erzurum‟ un

Ne hoş yerde yapılmıştır binâsı
Orda olur erenlerin duâsı
İnsana yakışır suya hevesi
Gazi Abdurrahmân‟ ı var Erzurum‟ un

Büyüğü küçüğü eyler hicâbı
Gece gündüz ellerinde kitâbı
Bayı ve gedâsı hep ona tâbi
Böyle Müslümânı var Erzurum‟ un

Beş on yerde kaynar tekke çorbası
Hakk‟ a zikredici elde âsâsı
Bir ehlullâh Habib Baba türbesi
Kerâmetli insanı var Erzurum‟ un

İran Turan yolu Gümüşlü Kümbet
Toplanır memleket yaparlar zinnet
Yağlanır pehlivân giyerler kispet
Koçak pehlivânı var Erzurum‟ un

Bir pehlivân var idi tarat atlı
Kehlân atlar vardır kudret kanatlı
Birbirini sürerler at hareketli
Yiğit kahramânı var Erzurum‟ un

Dumlu Gölü okşar Cennet Yaylası
Kudret hamâmları var Ilıcası
Yüksektir binası düzdür ovası
Böyle ulu şânı var Erzurum‟ un

Bayburt Karahisar Gümüşhanesi
Harput Diyarbakır Muş‟ un ovası
Tortum Gisgim İspir yemiş elası
Ne hoş gülüşânı var Erzurum‟ un

Seyre çıkar güzelleri periler
Gören der ki bu cennette huriler
Güz olunca şam‟ a gider sürüler
Böyle vezirânı var Erzurum‟ un

Sular akar âb-ı hayat her yana
İçinde çeşmeler var Haziran‟ a
Her çeşme ayağı kırk değirmene
Akar bir Seyhanı var Erzurum‟ un

Gezsem Urfa Üsküdar Halep‟ i şam‟ ı
Rumeli Selanik gezsem her yanı
Her kıral elinde söylenir nâmı
Böyle ulu şânı var Erzurum‟ un

Budur var Erzurum‟ un ahvâli hâli
Bu cihân mülkünde yoktur emsâli
Cümlenin ednâsı cihân abdâlı
Sümmân âşığânı var Erzurum‟ un

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir