Fettân Saçun Selâsili Müşgîn Degül Midür şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Fettân saçuñ selâsili müşgîn degül midür
Dîvâne olmayan aña miskîn degül midür

Her kanda kim safâsı irişe cemâlüñüñ
Ol yir tolu şakâyık u nesrîn degül midür

Zülfüñe irdi bâœ-ı sabâ bu hevâ-y-ıla
Âfâk tolu bû-yı reyâhîn degül midür

Hicrüñ odına yanar-iken şem bigi cân
Kan yaşı-la tonum kamu nem-gîn degül midür

Sen kîş baglanup yüridügüñde şer-ile
Kurbânuñ olmayan kişi bî-dîn degül midür

Kaşuñ güvâhdur ki gözüñ câna kasd ider
Hoœ câdû işi fitne-y-ile kîn degül midür

Hüsn ehline egerçi cefâ-pîşedür müdâm
Âşık nüvâzişi dahı âyin degül midür

Söz kim dir Ahmedî lebüñüñ zikrin idicek
Şîrîn ü nâzük ü ter ü rengîn degül midür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir