Fürkatünün Hurkatından Yahılur Cânum Meded şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Fürkatüñüñ hurkatından yahılur cânum meded
Hasretüñüñ mihnetinden kurur uş kanum meded

Senden ırah derd-ile dermânda oldı cân u dil
Merhamet vaktıdur iy her derde dermânum meded

Şem bigi od içinde dudaguñuñ yâdı-la
Oluram teşne-ciger iy âb-ı hayvânum meded

Çün sabâ gül yüzüñe reyhân saçuñı tagıdur
Aklumı hayrân ider iy küfr ü imânum meded

Fitne-i devr-i kamerdür gamzeñ anuñ zulmı-la
Garet itdi varlıgum iy adl-i sultânum meded

Seddi yıhdı yahdı Ye-cuc iy Sikender el-Gıyâs
Dîv tarâc itdi iklîmi Süleymânum meded

Âheni mûm itdi vü nerm idemedi gönlüñi
Ahmedî nîçe ki âh idüp didi cânum meded

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir