Gamzen Cihânı Zulm-ıla Zîr Ü Zeber Kılur şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Gamzeñ cihânı zulm-ıla zîr ü zeber kılur
Gör bu siyeh-dili ki nice fitneler kılur

Kaşuñ hilâlini vü yüzüñ bedrini gören
Bârîk-fikre düşer ü nâzük-nazar kılur

Vasfını lalüñüñ sözine derc eyleyen
Her söz ki nazma getüre dürc-i güher kılur

Yüzüñ hayâsı lâleyi dil-sûhte ider
Zülfüñ hevâsı nâfeyi hûnîn-ciger kılur

Nergis diler ki gözüñe teşbîh ide özin
Gör bu muhâl fikri kim ol bî-basar kılur

Sevdâsı zülfüñüñ baña n’itdi yazar-iken
Gözüm sevâdı nâme beyâzını ter kılur

Gamzeñ ohı niçe ki belâdan bula güşâd
Bî-çâre Ahmedî ana cânın siper kılur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir